služby

 

inkaso pohledávek

 

Provádíme mimosoudní, soudní, primární, sekundární inkaso - vymáhání pohledávek.

Vše probíhá na základě uzavřené smlouvy o inkasu pohledávky. Používáme nejúčinnější metodu - přímé jednání s dlužníkem.

Pro předání pohledávek kontaktujte náš zákaznický servis na tel. 545 222 210

 

odkup pohledávek

 

Vaše pohledávky můžeme i odkoupit za tržní cenu. Použijte on-line formulář.

 

 

soudy a exekuce

 

Pokud jsou mimosoudní kroky neúčinné, doporučíme Vám další vhodný postup, zejména soudní vymáhání pohledávky včetně provedení exekuce soudním exekutorem. To vše za velmi výhodných finančních podmínek.

 

prověření dlužníka

 

Máte pochybnosti o důvěryhodnosti obchodního partnera? Zdarma ho můžeme prověřit, použijte on-line formulář.

 

 

pojištění pohledávek

 

V případě platební neschopnosti či nevůle dlužníka Vám pohledávku může proplatit pojišťovna, rádi Vám sdělíme více podrobností na lince zákaznického servisu na tel. 545 222 210.

 

poradenství

 

v celé oblasti pohledávek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@brnokonzult.cz

545 222 210